Contactgegevens

Clubgebouw De Klim
Koningsweg 310
3585 LD Utrecht

Gebouwbeheerder: Sjon Koot
(We verhuren niet aan derden.)

Postadres, secretariaat (Stichting Scouting Utrecht Oost)
Bart Althuis
Rubenslaan 119
3582 JH Utrecht

Voorzitters (Vereniging Scouting Utrecht Oost)
John van Hattum
06 – 22 46 65 82

Martijn Sneekes
03 43 – 55 25 62

Penningmeester contributie / Ledenadministratie
Anita Zwaak
NL73 INGB 0000 7602 53
t.n.v. SUO Contributies
(let op: Alleen contributie en kampgeld!)

Penningmeester Algemeen
Jacob Boer
NL08 INGB 0007 2330 69
t.n.v. Scouting Utrecht Oost

Kamer van Koophandel
Scouting Utrecht Oost (Vereniging)
30246845
Stichting Scouting Utrecht Oost
41179461