Contributie

Per 1 oktober 2002 gelden de volgende bedragen:

Contributie € 7,50 per maand
Kampgeld € 6,50 per maand

Bevers, Twinkels en Myosota’s betalen geen kampgeld.

Administratiekosten € 2,50
(dit bedrag wordt alleen in rekening gebracht bij een aanschrijving en als er een acceptgirokaart wordt verstuurd, bij geen reactie “betaling” cumuleert dit bedrag).

Om op zomerkamp mee te kunnen moet in ieder geval 12 maanden kampgeld zijn betaald.

De contributie kunt u overmaken op girorekening

NL73 INGB 0000 7602 53   t.n.v.
Scouting Utrecht Oost
Utrecht.

De scout-shop (waar u blouses en truien kunt aanschaffen) vindt u op de Verlengde Hoogravense weg tel: 030-2890401