Contributie

De contributie bedraagt 14 euro per maand voor alle speltakken behalve de Bevers en Twinkels.
Dit bedrag is inclusief het kampgeld van 6,50 euro per maand.

De Twinkels betalen 12 euro per maand.
De Bevers 7,50 euro per maand.

Het contributiejaar loopt van 1 augustus tot 31 juli.
Om, als nieuw lid, op zomerkamp mee te kunnen moet in ieder geval vanaf november kampgeld zijn betaald.

De contributie wordt altijd automatisch rond de 1e van de maand geïncasseerd, tenzij u per jaar vooruit betaalt.

NL73 INGB 0000 7602 53
t.n.v. SUO Contributies

Blouses en truien kunt u aanschaffen bij de scout-shop:
Verlengde Hoogravenseweg 150A
3525 BL Utrecht
030-2890419
www.scoutshop.nl