Veiligheid

Sociale Veiligheid binnen Scouting Utrecht Oost.

We vinden het binnen Scouting Utrecht Oost belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.
Sociale veiligheid binnen Scouting Utrecht Oost betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.
De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.
De gedragscode wordt jaarlijks besproken tijdens de groepsraad.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Utrecht Oost
getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie.

Vertrouwenspersoon

Bij een vertrouwenspersoon kunnen vrijwilligers, betaalde medewerkers, minderjarigen, kwetsbare mensen en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag.
Ook voor degene die wordt beschuldigd van ongewenst gedrag is een (tweede) vertrouwenspersoon belangrijk.

Contactgegevens vertrouwenspersonen

Aanstellingsbeleid nieuwe vrijwilligers

Een intakegesprek waarin de gedragscode van Scouting Nederland is besproken en de vrijwilliger weet dat hij/zij de verplichting heeft om een VOG te overhandigen binnen de proefperiode zoals die is vastgelegd binnen het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.