Loading...

Welkom bij Scouting Utrecht Oost!

Wij zijn een enthousiaste groep mensen die het geweldig vinden om jonge mensen te helpen groeien en gezamenlijk avonturen te beleven. We zijn onderdeel van Scouting Nederland, de grootste jeugdorganisatie van Nederland.

“We geloven in het stimuleren en inspireren van kinderen en jongeren; door ze uit te dagen, hun creativiteit er op los te laten, samen te werken, te genieten van de natuur en onderdeel te zijn van een hechte en gezellige vereniging.”

Onze leden zijn tussen de 4 en 40 jaar oud en komen uit alle delen van Utrecht en omstreken. Samen ondernemen zij allerlei avonturen, van weekenden kamperen en hiken tot zwemmen en spelletjes spelen.

Onze stafleden (de leiding) zijn gepassioneerd om jonge mensen te begeleiden en hen te helpen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en het ontdekken van hun passies. Wij geloven dat scouting een onvergetelijke ervaring is en een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Wil je ook ontdekken wat scouting jou te bieden heeft? Je kunt altijd eens komen kijken en wie weet word je ook onderdeel van onze enthousiaste vereniging! Wij hebben er zin in!

Onze geschiedenis

Scouting Utrecht Oost begon in 1928 als St. Tarcisiusgroep en werd later één van de grootste groepen van Utrecht met ruim 160 jeugdleden. De groep verhuisde in 1938 naar de Abstederdijk en bouwde in 1970 een nieuw hoofdkwartier, De Klim, aan de Koningweg 310. In 1980 startte de groep ook met een Bevergroep, waardoor leden van 5 tot 23 jaar bij de groep konden blijven.

We prijzen ons gelukkig dat we al jaren kunnen bouwen op een grote groep vrijwilligers!

Stichting Scouting Utrecht Oost

De vereniging Scouting Utrecht Oost wordt gesteund door de stichting Scouting Utrecht Oost. De vereniging is volledig toegespitst op de leden, hier verzorgen de stafleden en vrijwilligers de draaidagen, kampen en andere activiteiten. De stichting draagt zorg voor alle randzaken welk noodzakelijk zijn om de vereniging zorgeloos te laten functioneren.

Naast de vereniging Scouting Utrecht Oost valt ook Scouting Wepadojeb onder deze stichting. Scouting Wepadojeb is een zelfstandige scoutinggroep voor kinderen met een lichamelijke beperking. Deze scouting opgericht op 16 februari 1972 en heeft een eigen clubhuis aan de Rijndijk 11 in Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.wepadojeb.nl

Sociale Veiligheid binnen Scouting Utrecht Oost.

We vinden het binnen Scouting Utrecht Oost belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Sociale veiligheid binnen Scouting Utrecht Oost betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij volgen de gedragscode van Scouting Nederland. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

De gedragscode wordt jaarlijks besproken tijdens de groepsraad.

Aanstellingsbeleid nieuwe vrijwilligers

Een intakegesprek waarin de gedragscode van Scouting Nederland is besproken en de vrijwilliger weet dat hij/zij de verplichting heeft om een VOG te overhandigen binnen de proefperiode zoals die is vastgelegd binnen het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland. Kijk hier voor meer informatie.

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen (Vereniging Scouting Utrecht Oost)
We streven naar een open cultuur onder leden, stafleden en vrijwilligers waar alles besproken kan worden. Mocht er behoefte zijn om iemand in vertrouwen te spreken voor steun of advies kan er contact opgenomen worden met een van de vertrouwenspersonen.

Leden

Het eerste aanspreekpunten voor onze leden en hun ouders/verzorgers zijn de stafleden. De vertrouwenspersoon voor leden is:

John van Hattum (06 – 22 46 65 82).

Stafleden

De vertrouwenspersoon voor stafleden/vrijwilligers zijn:

Emma van Oostrum
Pim Beusekom